Wiedeński System Testów oraz Test 2 Drive

W Pracownii Psychologii Transportu zostały uruchomione: Wiedeński System Testów oraz Test 2 Drive.

Dzięki systemom możliwe będzie badanie różnych funkcji psychomotorycznych oraz poznawczych. Systemy umożliwiają szeroki zakres badań: od mierzenia czasu reakcji na bodziec, przez koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzeganie i uwagę, podejmowanie decyzji, pamięć, inteligencję płynną oraz rozumienie sytuacyjne i radzenie sobie w sytuacji trudnej.

Więcej na temat testów:

Test 2 Drive

Wiedeński System Testów