O Laboratorium

Centralne Laboratorium Psychologiczne (CLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bazą wyjściową CLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium Psychologiczne, składające się z dwóch pracowni: Pracowni Naukowo-Dydaktycznej (wyposażonej w roku 1991 w pierwszy w Polsce komputerowy system testów psychologicznych autorstwa Jana F. Terelaka i Marka Cieciury, zwany Warszawskim Systemem Testów) oraz Pracowni Naukowo-Badawczej, wyposażonej w Wiedeński System Testów, zakupiony z Grantu Aparaturowego prof. Jana F. Terelaka, przyznanego przez Ministerstwo Nauki w roku 2001). Pracownia Naukowo-Dydaktyczna została zlikwidowana w roku 2015 z powodu utraty praw autorskich do testów psychologicznych, zaś Pracownia Naukowo-Badawcza pod nową nazwą Pracownia Psychodiagnostyki została włączona w nową strukturę Centralnego Laboratorium Psychologii. 

 

 

Kierownikiem Laboratorium jest prof. dr hab. Jan F. Terelak

 

STRUKTURA LABORATORIUM

 

REGULAMIN LABORATORIUM